Huis van de Kerkmuziek

Over ons

Het Huis van de Kerkmuziek is een platform van allerlei bestaande organisaties die actief zijn op het terrein van de kerkmuziek. Ze hebben stuk voor stuk hun eigen achtergrond, een specifiek aandachtsveld, een eigen kerkelijke of liturgische context. In het Huis van de Kerkmuziek werken deze organisaties samen. We inspireren elkaar en ontplooien nieuwe initiatieven. Zo maken gebruik van elkaars ervaring, specialisaties, netwerk en best practices. En vooral: zo stimuleren we creativiteit.

Wij zijn er niet alleen maar voor elkaar. We zijn er vooral voor de wereld van de kerkmuziek: spelers en liefhebbers, kerkgangers en koorzangers, kinderen en senioren, leken en liturgen.

Over de Stichting Huis van de Kerkmuziek.

Wat doen wij?

In het Huis van de Kerkmuziek werken verschillende kerkmuzikale organisaties samen. Als die organisaties hebben hun eigen werkveld. Samen hebben ze veel kennis en ervaring opgebouwd. Hier komt dat allemaal samen. Hier is alles vindbaar en hier ontplooien we gezamenlijke activiteiten. 

Dit zijn de bewoners van het Huis van de Kerkmuziek.

We bieden informatie over de verschillende werkvelden, maar willen ook inspiratie bieden. Om je thuis te voelen in dit huis hoef je niet zelf actief te zijn als kerkmusicus of voorganger. Liefhebbers horen hier net zo goed thuis! 

Dit zijn te onderdelen van de site:

 • Zingen en spelen
 • Opleidingen, cursussen e.a
 • Rechtspositie kerkmusicus
 • Beheer en management
 • Inspiratie
 • Bewoners

Stichting Huis van de Kerkmuziek

Op 3 januari 2017 werd de Stichting Huis van de Kerkmuziek opgericht. Met ingang van 2018 is de Stichting een Culturele ANBI

 

Doelstelling

Het bevorderen van de samenwerking tussen rechtspersonen en/of natuurlijke personen die actief zijn op het terrein van de kerkmuziek. De stichting tracht haar doel te bereiken door: a. het inrichten en onderhouden van een website waarop zoveel mogelijk informatie op het terrein van de kerkmuziek voor de deelnemers vindbaar is; b. het al dan niet op verzoek van een of meer deelnemers organiseren van activiteiten op het terrein van de kerkmuziek; c. het fungeren als vraagbaak en informatiepunt over kerkmuziek.

Statuten en Projectplan

Statuten Stichting Huis van de Kerkmuziek

Financieel verslag 2022 Huis van de Kerkmuziek

Jaarverslag 2022

Jaarverslag periode 2018-2021

Jaarverslag 2017

Financieel verslag 2017 Huis van de Kerkmuziek

Financieel verslag 2017 ISOK

Projectplan (2017)

Jaarverslag (2016): zie jaarverslag ISOK 2016

Financieel verslag (2016): zie financieel verslag ISOK 2016

 

Financiering

Voor de activiteiten die wij ondernemen vragen wij van de deelnemers c.q. opdrachtgevers een vergoeding. Daarnaast betalen de bewoners van het Huis van de Kerkmuziek vanaf 2024 een jaarlijkse bijdrage. 

 

Bestuur

 • Aviva Boissevain, voorzitter
 • Dirk van Egmond, penningmeester
 • Wim Ruessink, secretaris
 • Klaas Stulp
 • Jeroen Felix

De leden van het bestuur ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.

 

Contactpersoon

Anje de Heer (coördinator Huis van de Kerkmuziek) 
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN Amersfoort
033 2586484 (di t/m do tijdens kantooruren)
info@huisvandekerkmuziek.nl
www.huisvandekerkmuziek.nl

 

Kamer van Koophandel

KvK-nummer: 67714579

 

Fiscaal nummer

RISN: 857145356