ISOK

Interkerkelijke Stichting opleiding Kerkmuziek

Wij zijn…

opgericht als een oecumenisch samenwerkingsverband van de Protestantse Kerk in Nederland en het Rooms Katholiek Kerkgenootschap, met als belangrijkste doel er voor te zorgen dat de kerken kunnen beschikken over goed opgeleide professionele kerkmusici. De ISOK draagt met oog daarop zorg voor een goede opleiding voor professionele kerkmusici.

Wat doen wij?

De ISOK is betrokken bij het werkveld van de kerkmusicus èn bij de opleiding tot professional (HBO-opleiding). De wisselwerking tussen deze beide aspecten is belangrijk, onder andere omdat het kerkmuzikale landschap snel verandert.

Waar zijn wij sterk in?

De ISOK heeft een grondige kennis van de opleiding tot professioneel kerkmusicus, het werkveld van die professional, en de bezinning rond de actuele ontwikkelingen binnen dat werkveld. De ISOK is het eerste aanspreekpunt voor HBO-instellingen waar kerkmusici worden opgeleid, voor parochies en gemeenten – het werkterrein van kerkmusici, en voor de kerkleiding.

Wat brengen wij in het Huis van de Kerkmuziek in?

Omdat het kerkmuzikale landschap snel verandert, heeft de ISOK het initiatief genomen tot het Huis van de Kerkmuziek. De kennis van het werkveld, de organisatorische en juridische aspecten daarvan, en de HBO-opleidingen zijn daarmee in het Huis gewaarborgd.

Website

www.isok.nl