Werkweek liturgie en kerkmuziek Hoeven

lightbulb 2692247 960 720 4

Hoeven:
Werkweek liturgie en kerkmuziek

De Werkweek Liturgie en Kerkmuziek heeft een eerbiedwaardige geschiedenis. Jaar na jaar komt er een grote groep bij elkaar om zich te verdiepen in allerlei aspecten van liturgie en kerkmuziek en elkaar te inspireren. Tot vorig jaar was het een activiteit van de Protestantse Kerk. Met ingang van 2019 valt deze werkweek onder het Huis van de Kerkmuziek.  

De werkweek heeft ieder jaar een eigen invalshoek. In 2019 is dat: 

Licht!

Alles begint met licht. 
De Bijbel begint er mee: 'In het begin sprak God 'er moet licht zijn' en er was licht'. Jezus zegt van zichzelf: 'Ik ben het licht van de wereld'. Ieder jaar weer wordt in de Paasnacht de intocht van het Licht gevierd. 
Ook in liturgie speelt licht een grote rol. En als dat voor liturgie geldt, dan ook voor de muziek daarbinnen. Een van de oudste liederen van de kerk is de lichthymne Phos Hilaron - 'vrolijk, vreugdevol, vriendelijk licht'. 

In de werkweek van 2019 komen vele aspecten van licht aan de bod. Allereerst in de dagelijkse vieringen, en verder al zingend, spelend en sprekend. Het programma is zo opgezet dat er gezamenlijke bijeenkomsten zijn en verder volgt ieder een hoofdvak (koorzang, dirigeren, orgel/piano en theologisch-liturgische verdieping).

 

Wanneer?

23 t/m 26 juli 2019. 

Waar?

In Centrum Bovendonk te Hoeven, een voormalig seminarie en tegenwoordig een congrescentrum.
De sfeer van dit als kloosterseminarie ontworpen complex, inclusief een prachtige kapel, is een belangrijke aspect van deze studieweek. 

Voor wie? Flyer 2019 dubbel minimaalx

Voor ieder die geïnteresseerd is in liturgie en kerkmuziek: kerkmusici (amateurs en profs), cantorij- en koorzangers, kerkgangers, parochianen, lectoren, predikanten, geestelijken, kerkelijk werkers, ambtsdragers en alle andere belangstellenden. 
Meer weten? Lees dan de blog van vorige jaar.  

Door wie? 

De werkweek wordt geleid door een deskundige staf, bestaande uit kerkmusici en theologen: Maarten Diepenbroek, Sander van den HoutenElske te Lindert, Theo Menting, Aleida Post en Monique Schendelaar

Gastspreker

Net als andere jaren is er ook nu een gastdocent. Ditmaal: 

Thomas Quartier

Thomas Quartier osb

Thomas Quartier is verbonden aan de Benedictijner St. Willibrordabdij Slangeburg in Doetinchem. Hij doceert aan de universiteiten van Nijmegen en Leuven rituele, liturgische en monastieke studies. Verder is hij verbonden aan het Titus Brandsma Instituur en is hij gastdocent aan de Benedictijnse Universiteit Sant’ Anselmo in Rome. Inmiddels heeft hij tal van publicaties op zijn naam staan. Met oog op de Werkweek in Hoeven is vooral zijn boek Liturgische Spiritualiteit. Benedictijnse impulsen van belang (Heeswijk 2013). 

Quartier zal vanuit zijn achtergrond en desdigheid uitgebreid ingaan op het thema van dit jaar: Licht! 

Studiepunten

Op basis van deelname aan de Werkweek kunnen studiepunten worden toegekend (Permantente Educatie: aangeven op het uitgebreide inschrijfformulier. Overige studenten: neem contact op met de eigen opleiding). 

Nieuwsbrief; flyer; persbericht

Prijzen

1 pers luxe   € 545,00 
2 pers luxe  € 465,00
1 pers standaard  € 448,00
2 pers standaard  € 368,00
jongeren (2 pers standaard)  € 240,00
   

Aanmelden

Zie het formulier hieronder. Na de aanmelding wordt een uitgebreid inschrijfformulier toegestuurd. 


Aanmelding

Hierbij meld ik mij aan voor de Werk- en Studieweek Liturgie en Kerkmuziek 2019

 

Verwante artikelen

Bovendonk