Werkweek liturgie en kerkmuziek Hoeven

 Hoeven voorzijde bovendonkDe Werkweek Liturgie en Kerkmuziek heeft een eerbiedwaardige geschiedenis. Jaar na jaar komt er een grote groep bij elkaar om zich te verdiepen in allerlei aspecten van liturgie en kerkmuziek en elkaar te inspireren. Tot vorig jaar was het een activiteit van de Protestantse Kerk. Met ingang van 2019 valt deze werkweek onder het Huis van de Kerkmuziek.  

2020

Door allerlei omstandigheden moest besloten worden dat de Werkweek van 2020 niet door kan gaan. Dat spijt ons zeer! Er waren sowieso al financiële onduidelijkheden. Dat gecombineerd met de vraag hoe lang Nederland in de greep van het coronovirus zal zijn, leidde tot dit besluit (dat dus alleen over 2020 gaat). 

Om een beeld te krijgen van wat de Werkweek Liturgie en Kerkmuziek is, is hieronder informatie te vinden, samen met impressies van enkele vorige afleveringen van de Werkweek. 

 

Meer over de Werkweek

Aan de Werkweek Liturgie en Kerkmuziek 2019 deden maar liefs 100 deelnemers mee. Wil je een beeld krijgen van dat wat zij daar deden en meekregen, lees dan de blog die Anje de Heer bijhield: over de tropische temperaturen, het lucernarium, de weigerkaarsen van Hoeven, gastspreker Thomas Quartier, poëzie en liturgie, opgedane inzichten en opvallende uitspraken. 

Voorlopig blijft hier informatie over de Werkweek van 2019, om een beeld te geven van wat er tijdens deze werkweken allemaal gebeurd. 

In Centrum Bovendonk te Hoeven, een voormalig seminarie en tegenwoordig een congrescentrum.
De sfeer van dit als kloosterseminarie ontworpen complex, inclusief een prachtige kapel, is een belangrijke aspect van deze studieweek. 

Voor wie? 

Voor ieder die geïnteresseerd is in liturgie en kerkmuziek: kerkmusici (amateurs en profs), cantorij- en koorzangers, kerkgangers, parochianen, lectoren, predikanten, geestelijken, kerkelijk werkers, ambtsdragers en alle andere belangstellenden. 
Meer weten? Lees dan de blogs van 2018 en 2019.

Door wie? 

De werkweek wordt geleid door een deskundige staf, bestaande uit kerkmusici en theologen: Maarten Diepenbroek, Sander van den HoutenElske te Lindert, Theo Menting, Aleida Post en Monique Schendelaar

Programma, dagindeling, repertoire

Het dagprogramma bestaat uit een aantal vaste elementen. Natuurlijk de maaltijden en de koffie- en theepauzes. En verder:  

Getijden

De dagen worden gestructureerd door de getijden, drie per dag, in de eigen kapel van Bovendonk. 's Ochtends - nog voor het ontbijt - de Lauden, aan het eind van de middag de Vesper en 's avonds als afsluiting de Completen. Verder is er tussen de middag, voorafgaande aan de lunch, in de kapel gelegenheid voor stille tijd.  

Studieprogramma

Het studieprogramma bestaat uit tutti-bijeenkomsten, hoofdvakken en plusvakken. In de tutti-bijeenkomsten wordt o.a. gewerkt aan het repertoire voor de getijdenvieringen. Iedere deelnemer volgt daarnaast één hoofdvak en één plusvak. 

Studiepunten

Op basis van deelname aan de Werkweek kunnen studiepunten worden toegekend (Permantente Educatie: aangeven op het uitgebreide inschrijfformulier. Overige studenten: neem contact op met de eigen opleiding). 

 

Verwante artikelen 

Bovendonk