Inhoud

Inhoud

Werkweek Liturgie en Kerkmuziek 2019: Repertoire

Nota Bene

Het repertoireoverzicht hieronder is nog dat van 2019. Het staat hier alleen om een beeld te geven van wat er in de Werkweek voor Liturgie en Kerkmuziek aan muziek gezongen wordt.
Zodra er meer bekend is over het repertoire van 2020 zal dat hier opgenomen worden. 

 
Tutti
 • 'Vriendelijk licht, dat heel de dag' (Liedboek 254; bewerking Marcus de Haard)
 • Hennie Vrienten, 'Ruimte waar het licht kan komen'. Dl 2 uit Ruimte waar het licht kan komen. Liturgische muziek
 • Bob Chilcott, 'Te lucis ante terminum',  'O nata lux de lumine'. Dl 1 en 3 uit Canticles of Light
Hoofdvak dirigeren
 • Johannes Brahms, 'Mit Fried und Freud ich fahr dahin'. uit: Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen
 • Vic Nees, 'Ik ben van overal en nergens'
 • Christian Blaha, 'Het eeuwige licht'
 • John Bell, 'The Lord is my light' (Liedboek 27a) 
 • Ola Gjeilo, 'Northern Lights'
 • John Rutter, 'This is the day'
Hoofdvak zingen
 • William H. Harris, 'Come down, o love divine'
 • Morten Lauridsen, 'O nata lux de lumine'. Dl 3 uit Lux aeterna
 • Thomas Tallis, 'O nata lux de lumine'. 
 • Johannes Brahms, 'Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen' (deel 1). 
Plusvak zingen
 • Benjamin Britten, 'A Hymn for St Cecilia'

 

Luistervoorbeelden

Overzicht met links naar geluidsvoorbeelden (youtube): download

 

 De staf van de Werkweek Liturgie & Kerkmuziek wordt gevormd door kerkmusici en theologen: 

 

Maarten Diepenbroek

Staf Hoeven 2019 Maarten Diepenbroek kopieWat mij iedere keer in Hoeven treft, is het plezier dat wij allemaal ervaren in zingen en vieren. Een ongedwongen sfeer waarin we geraakt worden door de schoonheid van muziek en liturgie. De kloosterachtige setting van het gebouw draagt hiertoe onmiskenbaar bij. Zodra ik de poort binnenkom, ervaar ik rust en ruimte.
We zullen deze week dan ook gaan zingen: 'Ruimte waar het licht kan komen'.

Wie ben je? 

Met veel plezier werk ik als predikant in de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Woerden. Samen met mijn echtgenoot woon ik in Ede, waar hij als predikant in de Beatrixkerk werkt. Na mijn studie theologie in Groningen en Utrecht ben ik ruim zes jaar verbonden geweest aan de Hervormde kerk te Burgh in Zeeland (Schouwen). Van kinds af aan speelde ik orgel en zong ik. De kerkmuziek bracht mij bij de theologie. Muziek en geloven zijn voor mij onlosmakelijk verbonden!

Wat is jouw aandeel aan de werkweek? 

Samen met Theo Menting leid ik de groep Verdieping. In deze groep gaan we met elkaar de diepte in. We bekijken de liturgie van de inhoudelijke kant: wat doen we precies en waar komt di vandaan? Is dat wat we doen en zeggen ook in overeenstemming met wat we geloven? In de groep is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en te delen wat ons inspireert. Ik hoop dat de literatuur, in de reader die bij dit hoofdvak hoort, en de gesprekken er toe bijdragen dat we het thema 'licht' van een andere, verrassende kant gaan ontdekken. 

 

Sander van den Houten

Staf Hoeven 2019 Sander kopie

Dit wordt voor mij het eerste jaar in Hoeven. Van mijn stafcollegae heb ik al gehoord dat het een fantastische ervaring moet zijn, dus ik ga er met veel plezier en open vizier in. Mijn beroepspraktijk bestaat uit kerkdiensten spelen, koren dirigeren, lesgeven en concerten geven. Nu komt daar zoiets moois als de Werkweek Liturgie & Kerkmuziek bij:  ik laat me graag verrassen en inspireren.
Volgende jaar hoop ik hier mijn eigen ervaring op te kunnen schrijven! 

Wie ben je?

Ik ben organist in Kampen en Den Haag. Niet de dichtst bij elkaar liggende plaatsen, maar op beide plekken staat één van de mooiste orgels van Nederland dus het is het reizen zeker waard. Ik studeerde orgel en kerkmuziek in Rotterdam en Zwolle bij Bas de Vroome en Theo Jellema. Daar kwam een minor koordirectie bij en nog steeds heb ik  koordirectieles bij Wiecher Mandemaker. Dat is ook wel nodig omdat ik drie goede koren leid: een oratoriumverening in Raalte, Concertkoor Immanuel in Kampen en - als cantor - de Theologische Studentencantorij in Kampen. Verder  ben ik vaste begeleider bij het Kampen Boys Choir, het Roder Jongenskoor en het Bovenkerk Kamerkoor. Daarnaast geef ik orgel- en pianoles aan zo’n 20 leerlingen. Tot slot ben ik met dik 100 concerten per jaar veel onderweg in de beroepspraktijk. 

Wat is jouw aandeel aan de werkweek? 

Mijn beroepservaring delen met de deelnemende organisten door hen les te geven in kerkelijk orgelspel. Harmonisatie, improvisatie en een stukje literatuurspel zullen aan bod komen. Tevens zal ik het orgelspel verzorgen tijdens de dagelijkse getijden en de laatste dienst van schrift en tafel. Mijn verwachting is dat waar mensen met passie met muziek (hun hobby) bezig zijn er een hele prettige sfeer ontstaat die harten opent en beroert.

 

Elske te Lindert

Staf Hoeven 2019 Elske kopie kopie

‘Hoeven’ is te vatten in drie begrippen die niet zonder elkaar bestaan: Leren, Vieren en Ontmoeten. Het is een drie-eenheid, ze horen onlosmakelijk bij elkaar. Leren doe je omdat je samen viert, daarbij ontmoet je elkaar. Net zoals je in een kerkdienst ook drie richtingen uit viert: naar jezelf, met elkaar en met de Allerhoogste. 
Allerlei beroepsgroepen komen hier met elkaar in gesprek, en dat leidt tot  saamhorigheid. Je maakt mooie muziek en je vindt diepgang met elkaar. Dat is volop genieten!

Wie ben je? 

Ik heb orgel en zang gestudeerd en op beide terreinen ben ik werkzaam, als solist of begeleider. Op dit moment laat ik me nog altijd coachen door Cor Ardesch en volg ik zangles bij Johannette Zomer. Als sopraan maak ik deel uit van het ensemble Il Canto di Rame, werk ik regelmatig voor Consensus Vocalis en de Nederlandse Reisopera. Ook maak ik theater.
Ik ben cantor-organist in de Catharinakerk te Doetinchem en cantor in Dinxperlo. En verder dirigent van het Deventer Vocaal Ensemble en Vrouwenkoor Musica en stadsorganist van Doetinchem. Sinds 2003 draag ik de eindverantwoordelijkheid voor de studiedagen voor Liturgie en Kerkmuziek te Hoeven.

Wat is jouw aandeel aan de Werkweek?

De muzikale en algemene eindverantwoordelijkheid ligt bij mij. Dat betekent dat ik mij bezighoud met alle voorbereidingen rond organisatie en invulling. De voorbereiding in Hoeven is er één van overleggen over kamerprijs, diëten, zalengebruik, piano’s, orgelstemmers, opstellingen in alle ruimtes, tijdschema’s. Altijd een kwestie van aan heel veel dingen denken, maar altijd in een hele plezierige overlegsfeer. De voorbereiding binnen de staf en in mijn eigen kantoortje gaat in op muzikale en theologische inhoud, maar heeft ook te maken met kamerindeling (wie slaapt waar), het maken van boeken, het verspreiden van formulieren en materiaal, contact houden met deelnemers. Kortom, een hele klus, maar met een heel goed doel voor ogen. Want een goede voorbereiding zorgt er tot nu steeds voor dat de week zelf op rolletjes loopt, waardoor ik zelf ook met volle teugen kan genieten,van de tutti-repetities, van de vieringen, van het samenzijn met deelnemers en staf. Ik heb er weer zin in!

 

Theo Menting
Staf Hoeven Theo Menting kopie kopie

Midden in de droogte van de hete zomer ontspringt ieder jaar opnieuw een bron van fris, verkwikkend water van liturgie, muziek, ontmoeting, verdieping. En wel in Hoeven.
Water om je dorst te lessen, om je op te laden, inspiratie op te doen, te ervaren wat het kan betekenen wanneer we zeggen dat de Eeuwige troont op de lofzangen van zijn volk. Maar eigenlijk is dat alles niet uit te leggen. Dat moet je ervaren, meemaken, beleven.

Wie ben je? 

Ik studeerde theologie in Utrecht en Nijmegen, deed een theateropleiding in Rotterdam en een kerkmuziekopleiding in Münster. Als theoloog ben ik verbonden aan het Dominicanenklooster in Huissen. Samen met Elske te Lindert ben ik werkzaam in het cantoraat van de Protestantse Gemeente Doetinchem. 

Wat is jouw aandeel aan de Werkweek? 

Samen met Maarten Diepenbroek begeleid ik de verdiepingsgroep. Naar aanleiding van de opgegeven literatuur hopen wij op goede gesprekken en verdieping van het thema. Natuurlijk kijken we ook naar een vertaalslag naar de praktijk. 
Daarnaast zijn we beiden mede verantwoordelijk voor de vieringen tijdens de studieweek. 

 

Aleida Post

Staf Hoeven Aleida MG 0242 20 x 20 cm 3 kopie kopie

De eerste keer in Hoeven was een openbaring. Ik was er als deelnemer en ik kende nog niemand. Maar het was precies wat ik op dat moment nodig had. Het was ook zoveel meer dan ik verwacht had. Ik kon er het hele verdere jaar op teren.
Twee jaar later was ik er voor het eerst als staflid. En het was niet moeilijk om me opnieuw in Hoeven thuis te voelen, met mijn gewaardeerde collega’s en opnieuw die zeer bijzondere en goede sfeer onder de deelnemers. 

Wie ben je?

Op jonge leeftijd begon ik me te interesseren in de koorzang. Toen ik ging zingen bij een oratoriumvereniging werd de interesse in het koordirectievak gewekt. Na een aantal amateurcursussen  waagde ik in 2014 de stap naar de opleiding koordirectie aan het conservatorium in Maastricht. Juni 2018 behaalde ik daar mijn Bachelor-diploma. Met veel plezier volg ik momenteel de masterstudie bij Ludo Claesen.
Dit is, naast het wekelijks werken met het Bachkoor BWV,  kamerkoor Cantus Choralis, de cantorij van de Koorkerk te Middelburg en de Goese Oratoriumvereniging, een muziekfeest van jewelste.

Wat is jouw aandeel aan de Werkweek? 

Het is voor mij heel belangrijk om mensen te laten kennismaken en enthousiasmeren voor het dirigentenvak. Mijn oogmerk is om in een vertrouwde sfeer kennis over te dragen, mensen te coachen en ze wellicht over drempels heen te helpen om zo hun talent te ontplooien. Mijn studie, het dirigeren en het lesgeven hebben mijn leven enorm verrijkt. 'Danksagen' en jubelzang zijn daar de uiting van, die ik met heel veel mensen wil delen.

 

Monique Schendelaar

Staf Hoeven 2019 Monique kopie kopie

Hoeven is een werkweek, vol van zingen, bidden, luisteren, praten, verbonden zijn met elkaar, stil zijn, lachen, gezelligheid, vieren etc.
Heel verschillende mensen uit allerlei kerken komen samen en vormen door de dagen heen een eenheid. Vooral de hoofddienst op vrijdagmorgen geeft dat gevoel van saamhorigheid weer, als we met elkaar in de kapel het avondmaal vieren. Daarna gaat iedereen weer zijn eigen weg, in eigen stad, in eigen kerk om het loflied gaande te houden, maar vooral om het uit te dragen!

Wie ben je? 

Ik ben dirigent van verschillende koren in Den Haag, Lisse en Leiden. Van huis uit ben ik Luthers en dat ben ik tot nu toe altijd gebleven. Sinds 2012 ben ik cantor in de Lutherse Kerk te Den Haag. Muziek en liturgie is zo’n essentieel onderdeel van de kerkdienst en dat gevoel is diep geworteld (tegenwoordig trouwens wel met meer openheid naar andere stromingen).

Van zingen in cantorijen en koren, naar af en toe 'het begin en eind aangeven van een gezang', ben ik uiteindelijk op mijn 32e de vakopleiding gaan doen, aan het conservatorium. Wat een verademing om je kantoorbaan op te geven voor zo’n gaaf vak. Ik kan me niet meer voorstellen dat ik ooit achter een bureau heb gezeten. Ik dirigeer, geef zanglessen, doe projecten, en maak dit jaar voor de 7e keer deel uit van de staf in Hoeven!

Wat is jouw aandeel aan de Werkweek? 

Ik geef het hoofdvak Zingen. We studeren met met de deelnemers, doorgaans een grote groep, een aantal stukken in die we  in de getijdediensten zullen zingen. Dat is meestal een mix van wat makkelijk zingbare tot wat moeilijker stukken. Dat kunnen werken zijn die je in de eigen kerk kunt gebruiken. Maar evengoed kan het muziek zijn waar je in eigen omgeving niet aan toekomt, en die je juist hier een keer kan zingen. Voor ieder wat wils, dus. Op de laatste avond laten we aan elkaar horen wat we de afgelopen dagen ingestudeerd hebben.

Daarnaast besteed ik aandacht aan stem- en koorvorming. Dat gebeurt iedere morgen na het ontbijt, als we nog wakker moeten worden, de stemmen nog slaperig zijn en we in beweging moeten komen. Met een uitgebreide opwarmsessie gaan de neuzen dezelfde kant op. Zingen maar!

Kerkmuziek en het auteursrecht

Wetgeving

Het auteursrecht is vastgelegd in de auteurswet. Deze wet gaat over de bescherming van makers van werken, letterkundig, wetenschappelijk of kunst. 

Naast het auteursrecht zijn er ook Naburige Rechten. Die zijn vastgelegd in de Wet op de Naburige Rechten. Deze wet beschermt de belangen van uitoverende kunstenaars, platenmaatschappijen en omroeporganisaties. 

 

Auteursrecht - waar hebben we het over? 

Het auteursrecht gaat over openbaarmaking

 1. Uitvoeren (live) in het openbaar;
 2. Verveelvoudigen op papier, pdf, projectie via beamer, plaatsing op internet etc.; 
 3. Mechanische reproductie, d.w.z. het vastleggen van een openbaarmaking in de vorm van uitvoering, bijvoorbeeld op cd, mp3, mp4, stream etc..

 

Wat betekent de wetgeving rond het auteursrecht voor kerken?

In en rond de kerkdiensten  speelt het auteursrecht op verschillende manieren een rol: muziek, teksten en beelden in de dienst zelf, liederen die opgenomen zijn in een liturgieblad/zondagsbrief,kerkblad of op de eigen website zijn geplaatst, en kerkdiensten die op internet zijn geplaatst. 

Gemeentezang, volkszang

Ten aanzien van gemeente-/volkszang en de begeleiding daarvan geldt artikel 17c van de Auteurswet: 

Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde of kunst wordt niet beschouwd de gemeentezang en de instrumentale begeleiding daarvan tijdens een eredienst. 

Gemeentezang en de instrumentale begeleiding daarvan is dus rechtenvrij. 

Voor alle overige muziek van koor/cantorij/zanggroep e.a. of van instrumentalisten geldt dat de rechten wel geregeld moeten worden. Doorgaans hebben kerken daarvoor een licentieovereenkomst met de Buma afgesloten. Onder zo'n overeenkomst valt ook het gebruik van muziek tijdens andere bijeenkomsten in kerkelijke context dan de kerkdienst. 

Voor de rooms-katholieke kerkkoren die zijn aangesloten bij de NSGV geldt dat zij vallen onder de regeling die de NSGV met de Buma heeft getroffen. 

Muziekdragers

Muziek die klinkt vanaf cd's of andere muziekdragen (ook Youtube e.a.) vallen niet onder de regeling met de Buma (zie hierboven). Voor geluidsopnamen gelden afzonderlijke auteursrechten. De rechten hiervoor worden geregeld door de Stemra

Streamen van kerkdiensten

Een kerkdienst blijvend op internet plaatsen brengt met zich mee dat er opnieuw sprake is van vermenigvuldiging. Dus moeten de recht opnieuw geregeld worden voor dat wat in de bewuste viering tot klinken komt of zichtbaar wordt gemaakt en waarop rechten berusten: klinkende muziek zoals gemeentezang, overige instrumentale en vocale muziek, en muziek en tekst in beeld (via bijvoorbeeld de beamer of anderszins). 

Bij het streamen van kerkdiensten komt ook de privacywetgeving in beeld (AVG), namelijk als personen herkenbaar in beeld komen. Daarvoor is hun toestemming nodig. 

Licenties

 

Wat betekent het auteursrecht voor uitvoerenden? 

Heel kort: alleen spelen en zingen vanuit legaal verkregen muziek. 

Ook als de makers van tekst en/of melodie langer dan 70 jaar geleden overleden zijn, mag er nog steeds niet gekopieerd worden uit bestaande uitgaven. Op de uitgave zelf - lay-out, kritische noten etc. - rust namelijk ook auteursrecht en die berust bij de uitgever. 

 

Wat betekent het auteursrecht voor componisten? 

Ten aanzien van de eigen belangen van componisten: zij (of hun uitgever) kunnen hun composities aanmelden bij de Buma. 

Ten aanzien van hun composities: zodra er sprake is van bestaande teksten en/of melodieën waarop rechten berusten dan moeten vóór dat de compositie uitgegeven wordt, de rechten worden geregeld. Dit is vooral van bewlang bij liedbewerkingen, vocaal én instrumentaal. De rechthebbenden moeten namelijk eerst toestemming geven voor het gebruik van hun tekst/melodie in de compositie in kwestie. 

 

Wat betekent het auteursrecht voor uitgevers van bladmuziek?

Voordat composities waarin sprake is van bestaande teksten en melodieën waarop rechten berusten worden uitgegeven of op internet geplaatst, moeten de rechten worden geregeld. 

 

Zie ook

 Hoeven voorzijde bovendonkDe Werkweek Liturgie en Kerkmuziek heeft een eerbiedwaardige geschiedenis. Jaar na jaar komt er een grote groep bij elkaar om zich te verdiepen in allerlei aspecten van liturgie en kerkmuziek en elkaar te inspireren. Tot vorig jaar was het een activiteit van de Protestantse Kerk. Met ingang van 2019 valt deze werkweek onder het Huis van de Kerkmuziek.  

2020

Door allerlei omstandigheden moest besloten worden dat de Werkweek van 2020 niet door kan gaan. Dat spijt ons zeer! Er waren sowieso al financiële onduidelijkheden. Dat gecombineerd met de vraag hoe lang Nederland in de greep van het coronovirus zal zijn, leidde tot dit besluit (dat dus alleen over 2020 gaat). 

Om een beeld te krijgen van wat de Werkweek Liturgie en Kerkmuziek is, is hieronder informatie te vinden, samen met impressies van enkele vorige afleveringen van de Werkweek. 

 

Meer over de Werkweek

Aan de Werkweek Liturgie en Kerkmuziek 2019 deden maar liefs 100 deelnemers mee. Wil je een beeld krijgen van dat wat zij daar deden en meekregen, lees dan de blog die Anje de Heer bijhield: over de tropische temperaturen, het lucernarium, de weigerkaarsen van Hoeven, gastspreker Thomas Quartier, poëzie en liturgie, opgedane inzichten en opvallende uitspraken. 

Voorlopig blijft hier informatie over de Werkweek van 2019, om een beeld te geven van wat er tijdens deze werkweken allemaal gebeurd. 

In Centrum Bovendonk te Hoeven, een voormalig seminarie en tegenwoordig een congrescentrum.
De sfeer van dit als kloosterseminarie ontworpen complex, inclusief een prachtige kapel, is een belangrijke aspect van deze studieweek. 

Voor wie? 

Voor ieder die geïnteresseerd is in liturgie en kerkmuziek: kerkmusici (amateurs en profs), cantorij- en koorzangers, kerkgangers, parochianen, lectoren, predikanten, geestelijken, kerkelijk werkers, ambtsdragers en alle andere belangstellenden. 
Meer weten? Lees dan de blogs van 2018 en 2019.

Door wie? 

De werkweek wordt geleid door een deskundige staf, bestaande uit kerkmusici en theologen: Maarten Diepenbroek, Sander van den HoutenElske te Lindert, Theo Menting, Aleida Post en Monique Schendelaar

Programma, dagindeling, repertoire

Het dagprogramma bestaat uit een aantal vaste elementen. Natuurlijk de maaltijden en de koffie- en theepauzes. En verder:  

Getijden

De dagen worden gestructureerd door de getijden, drie per dag, in de eigen kapel van Bovendonk. 's Ochtends - nog voor het ontbijt - de Lauden, aan het eind van de middag de Vesper en 's avonds als afsluiting de Completen. Verder is er tussen de middag, voorafgaande aan de lunch, in de kapel gelegenheid voor stille tijd.  

Studieprogramma

Het studieprogramma bestaat uit tutti-bijeenkomsten, hoofdvakken en plusvakken. In de tutti-bijeenkomsten wordt o.a. gewerkt aan het repertoire voor de getijdenvieringen. Iedere deelnemer volgt daarnaast één hoofdvak en één plusvak. 

Studiepunten

Op basis van deelname aan de Werkweek kunnen studiepunten worden toegekend (Permantente Educatie: aangeven op het uitgebreide inschrijfformulier. Overige studenten: neem contact op met de eigen opleiding). 

 

Verwante artikelen 

Bovendonk