Werkweek liturgie en kerkmuziek Hoeven

 Hoeven voorzijde bovendonkDe Werkweek Liturgie en Kerkmuziek heeft een eerbiedwaardige geschiedenis. Jaar na jaar komt er een grote groep bij elkaar om zich te verdiepen in allerlei aspecten van liturgie en kerkmuziek en elkaar te inspireren. Tot vorig jaar was het een activiteit van de Protestantse Kerk. Met ingang van 2019 valt deze werkweek onder het Huis van de Kerkmuziek.  

Aan de Werkweek Liturgie en Kerkmuziek 2019 deden maar liefs 100 deelnemers mee. Wil je een beeld krijgen van dat wat zij daar deden en meekregen, lees dan de blog die Anje de Heer bijhield: over de tropische temperaturen, het lucernarium, de weigerkaarsen van Hoeven, gastspreker Thomas Quartier, poëzie en liturgie, opgedane inzichten en opvallende uitspraken. 

Voorlopig blijft de informatie van 2019 hieronder staan, om een beeld te geven van wat er tijdens deze werkweken allemaal gebeurd. 

De Werkweek Liturgie en Kerkmuziek 2020 vindt plaats van 21 t/m 24 juli. 

 

2020

De komende tijd zal hier steeds meer informatie over de Studiedagen van komende zomer worden geplaatst. 

Wanneer?

21 t/m 24 juli 2020. 

Waar?

In Centrum Bovendonk te Hoeven, een voormalig seminarie en tegenwoordig een congrescentrum.
De sfeer van dit als kloosterseminarie ontworpen complex, inclusief een prachtige kapel, is een belangrijke aspect van deze studieweek. 

Voor wie? 

Voor ieder die geïnteresseerd is in liturgie en kerkmuziek: kerkmusici (amateurs en profs), cantorij- en koorzangers, kerkgangers, parochianen, lectoren, predikanten, geestelijken, kerkelijk werkers, ambtsdragers en alle andere belangstellenden. 
Meer weten? Lees dan de blogs van 2018 en 2019.

Door wie? 

De werkweek wordt geleid door een deskundige staf, bestaande uit kerkmusici en theologen: Maarten Diepenbroek, Sander van den HoutenElske te Lindert, Theo Menting, Aleida Post en Monique Schendelaar

Programma, dagindeling, repertoire

Het dagprogramma bestaat uit een aantal vaste elementen. Natuurlijk de maaltijden en de koffie- en theepauzes. En verder:  

Getijden

De dagen worden gestructureerd door de getijden, drie per dag, in de eigen kapel van Bovendonk. 's Ochtends - nog voor het ontbijt - de Lauden, aan het eind van de middag de Vesper en 's avonds als afsluiting de Completen. Verder is er tussen de middag, voorafgaande aan de lunch, in de kapel gelegenheid voor stille tijd.  

Studieprogramma

Het studieprogramma bestaat uit tutti-bijeenkomsten, hoofdvakken en plusvakken. In de tutti-bijeenkomsten wordt o.a. gewerkt aan het repertoire voor de getijdenvieringen. Iedere deelnemer volgt daarnaast één hoofdvak en één plusvak. 

Studiepunten

Op basis van deelname aan de Werkweek kunnen studiepunten worden toegekend (Permantente Educatie: aangeven op het uitgebreide inschrijfformulier. Overige studenten: neem contact op met de eigen opleiding). 

Aanmelden

Zie het formulier hieronder. Na de aanmelding wordt een uitgebreid inschrijfformulier toegestuurd. 

Aanmelding via onderstaand formulier geldt als definitief. 
Bij annulering vóór 1 juli wordt € 50,- in rekening gebracht; na deze datum is het volledige bedrag verschuldigd. 


Aanmelding

Hierbij meld ik mij aan voor de Werk- en Studieweek Liturgie en Kerkmuziek 2020

 

Verwante artikelen 

Bovendonk