KSSG

Kerkelijke Stichting Sint Gregorius

Wij zijn …

de Kerkelijke Stichting Sint Gregorius in het bisdom Haarlem-Amsterdam. De KSSG stelt zich ten doel om onder verantwoordelijkheid van de diocesane bisschop de studie en de beoefening van de kerkmuziek in het bisdom Haarlem-Amsterdam te bevorderen. Speciale aandacht is er voor de kinderzang. De diocesane werkgroep Kind-Koor-Kerk organiseert activiteiten ter ondersteuning van de kinderkoren. 
Het bestuur van de KSSG Haarlem-Amsterdam fungeert tegelijkertijd als diocesaan afdelingsbestuur van de NSGV. 

Wat doen wij?

In de plaatselijke geloofsgemeenschappen van het bisdom Haarlem-Amsterdam zetten veel mensen zich in om de zang en instrumentale muziek te verzorgen tijdens de liturgische vieringen. De KSSG H-A wil hen ondersteuning bieden in de vorm van cursussen en studiedagen, de vacaturebank voor kerkmusici, onderscheidingen voor trouwe koorleden en met diverse muziekuitgaven. 

Waar zijn we sterk in?

De KSSG kan op locatie de geloofsgemeenschap ondersteunen bij de beoefening van de kerkmuziek, en daarbij maatwerk leveren. 

Wat brengen wij in het Huis van de Kerkmuziek in?

Kennis en ervaring op het gebied van de Rooms-katholieke kerkmuziek en een ruime ervaring met educatie van amateur- en professionele musici. 

Website