Bibliotheek

Tijdschriften omslagen
Welkom in de bibliotheek van het Huis van de Kerkmuziek.
Stapsgewijs richten we deze bibliotheek in. 

Tijdschriften

In de wereld van liturgie en kerkmuziek verschijnen er heel wat bladen. Soms als verenigingsblad, soms als tijdschrift. Maar wie leest ze allemaal, wie ziet kans om zich op al deze bladen te abonneren? De redacties van een aantal van deze bladen hebben daarom samen met het Huis van de Kerkmuziek afgesproken om met regelmaat een artikel in de digitale bibliotheek van het Huis van de Kerkmuziek te plaatsen. 

Omslag Laetare en ML dec 2021
Tijdschriftenproject rond Willem BarnardLees hier verder

Popmuziek en de Bijbel artikel Site omslag Ruud Hoogenboom, 
Popmuziek en de Bijbel
(KDOV-blad lente 2021)

Zie voor informatie over Muziek & Liturgie
hier

ML april 2021 StayTuned Voorblad Peter Ouwerkerk, 
Zweedse organisten in de frontlinie
(Muziek & Liturgie april 2021) 

Zie voor informatie over Muziek & Liturgie
hier
2021 03 notabene pag 7 8 VoorbladJeroen Koopman & Peter Ouwerkerk, 
Waar zijn de jonge organisten? 
(Nota Bene maart 2021) 

Zie voor informatie over Nota Bene
hier
Bibliotheek Musica Sacra 2018 92 DriesslerHans Jansen
Johannes Driessler: componist van de wederopbouw

(Musica Sacra 2018-92) 
Zie voor informatie over Musica Sacra
hier

Bibliotheek ML oktober 2018 2
Cees-Willem van Vliet,
Allerzielen nostra inventio.
Over het ontstaan van Allerzielen
(Muziek & Liturgie oktober 2017)

Zie voor informatie over Muziek & Liturgie
hier
Bibliotheek Gregoriusblad 3 2017 2Martin Hoondert, 
Deltaplan Liturgische Muziek: Liturgie, muziek en catechese
(Gregoriusblad 2017 nr. 3)

Zie voor informatie over het Gregoriusblad
hier

ML oktober 2020 CNV Peter Ouwerkerk, De belangenbehartiging van de kerkmusicus. Is het tijd voor een echte vakbond?
(Muziek & Liturgie oktober 2020).

Zie voor meer informatie over Muziek &Liturgie hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boeken

(klik op de afbeelding)

Biografie Maurice Pirenne kopie

Zingen van binnenuit Omslag 

Zingen van binnenuit. Een wegwijzer, geschreven door Hein Vrijdag


Zingen van binnenuit Omslag'Zingen van binnenuit' - dat gaat niet over het innerlijk van de uitvoerende. Het gaat wel over de binnenkant van de muziek. In de woorden van Hein Vrijdag, de auteur van dit boek: 

'Zingen van binnenuit betekent: zingen vanuit de muziek, aandacht geven aan alle elementen waaruit een zangstuk is opgebouwd: de tekst, de melodie, het tempo, het ritme, de harmonie, de dynamiek, de beelden, soms zelfs de akoestiek. Uit de muziek halen wat erin zit. Elk element vanuit zijn eigen zegginskracht tot bloei brengen.'

Hein Vrijdag beweegt zich tussen dat wat voorgegeven is aan de ene kant (een compositie) en dat wat tot stand moet komen aan de andere kant (de uitvoering van die compositie). Bemiddeling, dus. Daarbij kun je jezelf centraal stellen, maar Vrijdag is heel duidelijk: het gaat om dat wát je bemiddelt. Pas als je daar diep in duikt, ontdekt wat er allemaal in zit en wat de zeggingskracht van al die elementen is, pas dan komt dat wat je bemiddelt – de muziek – tot volle bloei. Pas dan wordt er recht gedaan aan de muziek én aan de deelnemers of luisteraars.

Het is onmogelijk om niet meegenomen te worden in dit inspirerende verhaal! Al lezend doe je ook nog heel wat liturgische fijngevoeligheid op. 

Anje de Heer

Vrijdag gaat op al die verschillende aspecten van muziek die hij in het citaat hierboven noemt, in, en hij doet dat aan de hand van concrete voorbeelden. Zo is dit een bijzonder praktisch boek geworden (compleet met index op liederen, gezangen en composities die aan bod kwamen.
Al gaat het in dit boek allereerst over zingen, vrijwel alles is toepasbaar voor instrumentalisten. Spelen vanuit het binnenste van de muziek, is heel wat anders dan spelen vanuit jezelf, of van spelen vanuit dat wat jij denkt dat de muziek is. Het is musiceren door te luisteren en te onderzoeken. Zo komt de muziek pas echt tot klinken, zo betrekt het de deelnemer (aan de liturgie) en de luisteraar (bij een concert). En het heeft ook nog een mooi nevenverschijnsel: als speler word je er beter van.

N.a.v. Hein Vrijdag, Zingen van binnenuit. Een wegwijzer voor dirigenten, voorzangers en koren. Berne Media 2019. ISBN 978-90-8972-311-6. Prijs: € 24,95.

Wonen in klanken. Een muzikale biografie van Maurice Pirenne


Biografie Maurice Pirenne kopieMaurice Pirenne (1928-2008) was priester-musicus van het bisdom s'-Hertogenbosch. Naast zijn priesterschap was Pirenne van grote betekenis voor de kerkmuziek in Nederland. Zeker na het Tweede Vaticaanse Concilie waarbij ruimte werd gegeven voor composities in de eigen landstaal. Pirenne was actief als rector cantus van de Schola Cantorum, organist, conservatoriumdocent, componist.

Als rector cantus (dirigent) van de Schola Cantorum heeft Pirenne in de periode 1965-1991 aan honderden kinderen uit ’s-Hertogenbosch en omstreken muziekonderwijs gegeven. Hij leerde hen kennismaken met de grootheden uit de renaissance, maar ook met de hedendaagse componisten. Een groot aantal van die kinderen heeft zijn eigen weg gevonden met een beroep in de muzikale sector. Onder andere dirigenten, organisten en musicologen kregen van Pirenne hun eerste muziekonderricht en daarmee de bezieling voor hun verdere carrière.

Maurice Pirenne was ten volle priester en musicus en deze twee componenten waren bepalend voor zijn leven en vooral ook als schepper van een groot aantal composities. 

Jeroen Felix, de huidige rector cantus van de St. Janskathedraal en opvolger van Pirenne

Als organist was Pirenne vanaf de jaren zestig betrokken bij de restauraties en inspelingen van vele Brabantse orgels. Als veelgevraagd organist had hij een drukke concertagenda in binnen- en buitenland.

Aan de conservatoria van Tilburg, Arnhem en in Utrecht was hij een geliefd docent en ook daar een grote inspiratiebron voor zijn leerlingen.

Als componist was Pirenne een vruchtbaar schrijver. Hij componeerde veelal in opdracht. Zijn laatste compositie, de Sint-Jansmis, schreef hij vlak voor zijn dood voor het 450 jarig bestaan van het bisdom ’s-Hertogenbosch. De Schola Cantorum voerde deze mis uit in de Sint-Pieter in Rome.

In deze biografie, 400 rijk geïllustreerde pagina’s, beschrijven de auteurs Jan Jaap Zwitser en Anton Vernooij het leven en de composities van Pirenne. Zijn eerste stappen naar het priesterschap op de seminaries van Beekvliet en Haaren, zijn studie aan het Istituto di Musica Sacra in Rome en zijn verdere leven als priester-musicus. Het tweede deel van de biografie is gewijd aan een analyse van een aantal composities. Tevens is een volledige oeuvrelijst opgenomen.

De biografie kost € 22,50. (Wonen in Klanken, Jan Jaap Zwitser en Anton Vernooij, ISBN/EAN: 978-90-9032383-1, uitgave van de Stichting Maurice Pirenne) en is verkrijgbaar via: info@stichtingmauricepirenne.nl.

Meer informatie over de Stichting Maurice Pirenne is te vinden op www.stichtingmauricepirenne.nl

 

NieuwsbriefDe Bijbel zingt Maand van de BijbelHvdK Nieuwsbrief december 2021 def 1