Liefhebbers en belangstellenden

Liefhebbers en belangstellenden


Werkweek Liturgie en Kerkmuziek


Inhoud

Deze werkweek vindt ieder jaar in de zomer plaats. Er wordt onder leiding van kundige docenten een bepaald onderwerp uitgediept, al zingend, spelend, vierend, verdiepend, lezend en/of dirigerend. Er kunnen vier hoofdvakken worden gevolgd: zingen, dirigeren,orgel/piano en verdieping/liturgie in de praktijk. Daarnaast zijn er verschillende bijvakken: stemvorming, houding/voordracht, dirigeren voor beginners en voorbereiding van een kerkdienst.


Doelgroep

Kerkmusici, cantorij- en koorzangers, gemeenteleden, lectoren, predikanten, kerkelijk werkers, ambtsdragers


Meer informatie

Deze zomerwerkweek is een activiteit van de Protestantse Kerk. Lees hier verder, of ga gelijk naar de site van de PKN


Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek


Inhoud

Studieweek rond vocale muziek uit de Lutherse traditie. De week wordt afgesloten met twee slotuitvoeringen.


Doelgroep

koorzangers en koordirigenten


Meer informatie

Een activiteit van de Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek. Meer informatie vindt u hier


Kerkmuziekdagen voor de jeugd


Inhoud

Een jaarlijks terugkerend ‘zingkamp’, meestal van woensdagavond voor Hemelvaart t/m de zondagmiddag daarna. Koorrepetities en recreatieactiviteiten wisselen elkaar af. Zondagmorgen wordt meegewerkt aan een kerkdienst, zondagmiddag is het afsluitende concert voor ouders, familie, vrienden en belangstellenden.


Doelgroep

kinderen, jeugd en jongeren van 7 t/m 21 jaar.


Meer informatie

Een activiteit van Kerkzang.nl. Meer informatie vindt u hier


Midwinterzingen


Inhoud

Een zangdag, midden in de winter (de kerstvakantie). Voor de deelnemers van de Kerkmuziekdagen voor de Jeugd, en alle anderen die zin hebben in een dag samen zingen. De dag wordt afgesloten met een concert voor ouders, familie, vrienden en belangstellenden.


Doelgroep

kinderen, jeugd en jongeren van 7 t/m 21 jaar


Meer informatie

Een activiteit van Kerkzang.nl. Meer informatie vindt u hier


Lutherse Jeugdmuziekdagen


Inhoud

Gedurende vier dagen wordt er gewerkt aan eenvoudige kerkmuziek rond een bepaald thema. Als afsluiting een vesper met ‘voorprogramma’.


Doelgroep

kinderen tussen 7 en 15 jaar.


Meer informatie

Een activiteit van de Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek. Meer informatie vindt u hier


Cursus Kerk & Lied


Inhoud

De cantor/cursusleider stelt een programma voor een Kerk en Lied-avond samen, en maakt daarbij gebruik van de zangers en instrumentalisten uit de kerkelijke gemeente. De cursus is in feite een project. De tijdsduur die zo’n project gemiddeld in beslag zou kunnen nemen bestaat uit drie dagdelen: één avond, één zaterdagmiddag en één zaterdagavond. Op de eerste repetitieavond vindt kort de kennismaking plaats en toelichting over het project. Op die avond worden ook de liederen die op het programma staan met de zangersgroep ingestudeerd. Na deze zangersrepetitie neemt de leider het programma afzonderlijk met de organist en eventuele andere instrumentalisten door. Het tweede repetitietijdstip is op de zaterdagmiddag, voorafgaand aan de Kerk en Lied-avond. Op die Kerk en Lied-avond neemt de cantor/cursusleider de muzikale leiding voor zijn rekening. Hij/zij kan zo nodig toelichtingen geven of bepaalde dingen, die voor verbeteringen vatbaar zijn, over laten doen.


Doelgroep

plaatselijke (kerk)musici, in combinatie met de eigen kerkgemeente (met name binnen de Gereformeerde Kerken (vrijg.), Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken).


Meer informatie

Deze cursus wordt aangeboden door de VGK (Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici) in samenwerking met het Steunpunt Liturgie (GKv):

secretariaat@eredienst.com
0527 698549
www.eredienst.com

of:

liturgie@gkv.nl
033 2586484